Parterapi

Parterapi vänder sig både till dig som lever tillsammans med en partner, och till dig som har separerat. Terapin ger en ökad insikt om din roll i ert förhållande. Den bidrar till att öka förståelsen för varför konflikter uppstår och därmed minska risken för framtida problem.

I mitt arbete med par har jag emotionell fokuserad parterapi som grund. Metoden har sin utgångspunkt i anknytningsteorin. Den innebär att våra tidiga upplevelser av relationer påverkar hur vi hanterar våra vuxna relationer. Metoden är evidensbaserad vilket betyder att forskningsstudier visat att den ger positiva resultat.

Vi kände att vi hade obalans i vår relation. Vi upplevde att vi inte längre i samma utsträckning gjorde saker tillsammans. Barnen hade flyttat hemifrån och vi behövde hitta nya roller. Vi kontaktade Lisa för att få hjälp med att hitta tillbaka till varandra. Det vart en spännande resa, efter en lång relation hittade vi tillbaka till en vi-känsla med förnyade ögon för varandra. Vi läste Håll om mig – sju livsavgörande samtal om kärlek av Sue Johnson”.

Sonja & Peter