Familjeterapi

Målet med familjeterapi är att öka förståelsen för varandra och sig själva, för att hitta lösningar på de aktuella problemen.Ofta finns behov av att flera familjemedlemmar deltar i terapin, både i grupp och individuellt.

Att få en hel familj vuxna med barn och ungdomar i olika åldrar att fungera tillsammans ställer krav på alla i familjen. Svårigheter i samspelet mellan två eller flera familjemedlemmar påverkar även resten av familjen

”Vi måste ständigt planera tillvaron efter vår sons behov. I skolan uppstår konflikter varje dag. Det är tungt att möta oförståelse från omgivningen. Vi vet inte hur vi ska hantera vår sons utbrott och hur mycket vi kan kräva av honom – vad är lagom utmaning för vår son. Det var väldigt värdefullt för oss att få stöd i vår föräldraroll av en erfaren terapeut med specialpedagogisk kompetens. Att ordsätta det jobb vi lägger ned på att få vardagen med Oskar att fungera – lyfta svårigheter och bli bekräftad med värme och förståelse gjorde att vi vart tryggare i vårt föräldraskap och att stressen för att göra fel minskade.”

Fredrik & Sofia

Prematurfamilj

Att få ett för tidigt fött barn innebär ofta en kaotisk tid för hela familjen. Oro för det lilla barnet och en känsla av att inte räcka till för sin partner och övriga barn i familjen. Hela familjen kan behöva stöd och hjälp både individuellt och tillsammans.

”Vårt tredje barn föddes v 24 och vägde drygt 500 gram. Vi gick igenom en turbulent tid med kaos, förvirring och oro för det nyfödda barnets överlevnad samt dåligt samvete för de äldre barnen som åsidosattes.

Vi kände att det var viktigt för vår familj att när allt stabiliserats och vi var tillbaka i vardagen att bearbeta händelsen. Det kändes tryggt att välja en terapeut som hade egen erfarenhet av prematuritet.

Vi läste ”Så liten och skör” Syskon och föräldrars upplevelse av att få ett prematurt barn/syskon av Lisa Johansson. Vi kände igen oss i mycket av tiden på neonatal som beskrivs.”

Kalle & Mia

Föräldrastöd

Att vara förälder är en stor uppgift. Att leva tillsammans i en familj kräver både tålamod och förmåga att sätta gränser, för att samvaron ska fungera smidigt. Att det då och då uppstår problem mellan olika familjemedlemmar är inte ovanligt. Om problemen kvarstår under längre tid och känns övermäktiga att hantera, kan det vara bra att söka extern hjälp. Föräldrasamtal ökar förståelsen för varför konflikterna uppstår. Det ger dig stöd i föräldrarollen för att bryta en negativ utveckling. Samtalen fungerar både för enskilda föräldrar och föräldrapar tillsammans.