“Familjeterapi är ett effektivt sätt att ta hjälp för att lösa konflikter och stärka sammanhållningen i familjen.”

lisa strömqvist johansson

familjeterapi

Att leva i en familj, med vuxna och barn i olika åldrar och att få samspelet att fungera sinsemellan är inte alltid det enklaste. Det är inte ovanligt att det kan finnas problem i samspelet mellan familjemedlemmar, vilket får påverkan på hela familjen.
Familjeterapi är ett effektivt sätt att hjälpa familjen att lösa konflikter och stärka sammanhållningen. Det kan även öka förståelsen för varandra och skapa en tryggare och mer harmonisk miljö. Om problemen kvarstår under längre tid och känns övermäktiga att hantera, kan det vara bra att söka extern hjälp. Samtalen fungerar både för enskilda föräldrar och föräldrapar tillsammans.

”Vi måste ständigt planera tillvaron efter vår sons behov. I skolan uppstår konflikter varje dag. Det är tungt att möta oförståelse från omgivningen. Vi vet inte hur vi ska hantera vår sons utbrott och hur mycket vi kan kräva av honom – vad är lagom utmaning för vår son. Det var väldigt värdefullt för oss att få stöd i vår föräldraroll av en erfaren terapeut med specialpedagogisk kompetens. Att ordsätta det jobb vi lägger ned på att få vardagen med Oskar att fungera – lyfta svårigheter och bli bekräftad med värme och förståelse gjorde att vi vart tryggare i vårt föräldraskap och att stressen för att göra fel minskade.”
Fredrik & Sofia

TIDSBOKNING

När du bokar tid, uppge gärna namn, telefonnummer och e-postadress så att vi kan återkoppla till dig. Välkommen med din bokning.