Lisa Johansson

Som specialpedagog och legitimerad psykoterapeut med inriktning på familjeterapi har jag lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna, inom både skola och som privatpraktiserande psykoterapeut. 

Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar som privatpraktiserande med mottagning på Lidingö och centralt i Stockholm. 

Jag har i princip hela mitt vuxna liv arbetat med människor och utveckling i olika former – som lärare, specialpedagog och sedan flera år som psykoterapeut.

Jag har utbildat mig på Strömsholm, en ett årig fördjupnings utbildning inom hästunderstödda insatser-inriktning terapi och specialpedagogik för att kunna använda hästen i behandling eller i ett pedagogiskt sammanhang. Jag har uppdrag inom Lidingö kommun i projektet ökad skolnärvaro där jag arbetar med både grundskole- och gymnasieelever med problematisk skolfrånvaro i syfte att få dessa elever tillbaka till skolan.

Har jag även uppdrag inom elevhälsan. Bland annat med kartläggning, specialpedagogisk anpassning av lärande miljö för barn med neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD och autism. Jag har även varit handledare åt personalgrupper inom skolan.

Är engagerad ideellt som stöd och kontaktförälder åt inneliggande föräldrar till förtidigt födda barn på neonatalavdelningar.

Jag är legitimerad psykoterapeut, legitimerad lärare, med kompletterande utbildning som specialpedagog, och diplomerad coach. Har en 1- årig utbildning i hästunderstödda insatser inriktning terapi & specialpedagogik.

Mitt examensarbete behandlar situationen för familjer med för tidigt födda barn (prematurfamiljer).

 • Tilläggsutbildning i Hästunderstödda Insatser – inriktning terapi och specialpedagogik, 
  Hästsportens Folkhögskola Strömsholm 2019
 • Legitimerad psykoterapeut, Systemisk och relationell familjeterapi, St Lukas, Ersta Sköndal Högskola, 2017
 • Grundläggande psykodynamisk utbildning Steg 1, Studiefrämjandet, 2014
 • UGL Kurs – Utveckling av grupp och ledare, 2011
 • Fil kand i psykologi och specialpedagogik, Stockholms Universitet, 2009
 • Specialpedagogexamen, Stockholms universitet, 2009
 • Diplomerad Coach, Akademi Coachingstjärnan lCF, 2009
 • Feldenkraisemetoden, orientering om anatomi, stress och stresshantering, 10 hp, 
  Lärarhögskolan Stockholm, 2000
 • Ämneslärarexamen, Högskolan för lärarutbildning LHS, 1990

Som medlem i Akademikerförbundet (SSR), Psykoterapicentrum, Svenska föreningen för familjeterapi (FFS), Prematurförbundet och Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI) 

Har jag patient och ansvarsförsäkring.

Jag följer Akademikerförbundets etiska regler för psykoterapeuter med bland annat tystnadsplikt, samt Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring

Inledande konsultativt samtal 30 min utan kostnad

 • Psykoterapi – Inividualterapi, 45 min: 1100 kr
 • Parterapi , 60 min: 1.400 kr
 • Familjeterapi, 90 min: 1.800 kr
 • Föräldracoaching/Stödsamtal 45 min 1100 kr
 • Ungdomsterapi 45 min: 900kr
 • Hästunderstödd terapi: offereras efter överenskommelse
 • Stödsamtal grupper: offereras efter överenskommelse

Återbud senast 24 timmar före bokad tid utan kostnad

Att gå till en privat leg psykoterapeut är inte subventionerat genom Stockholms läns landsting.
I vissa fall kan ditt försäkringsbolag eller din arbetsgivare stå för delar av kostnaden.

 • Lidingö Psykologi – iterapi, Herserudsvägen 1 Lidingö
 • Psykologicentrum, Engelbrektsgatan 35 B, Stockholm
 • Privat mottagning, Slogvägen 3, Lidingö
 • Kontakt Lisa Johansson +46 708 79 93 00 E -post lisa@iterapi.nu

Du bokar tid antingen via e-post eller telefonnummer. Uppge namn, telefonnummer och e-postadress när du kontaktar iterapi så att vi kan återkoppla till dig.

  • Address:Slogvägen 3 - Lidingö
  • Telefon:+46708799300