“Vi kan alla drabbas av svåra situationer i livet. Ibland kan man behöva ta professionell hjälp för att bryta ett negativt mönster.”

lisa strömqvist johansson

om psykoterapi

varför ska man ta hjälp av en psykoterapeut?

Vi kan alla vara med om svåra situationer i livet, ofta kommer vi över dem utan professionell hjälp. Det finns dock många människor som har stor nytta av att ta hjälp av en psykoterapeut för att komma ur ett negativt mönster.

Med hjälp av en psykoterapeut kan man lösa problem till exempel som är associerade till ångest, depression, trauma, stress, sorg, försämrad självkänsla eller oro. En terapeut kan också hjälpa till att lösa problem som är relaterade till familjesituationer, arbetsmiljö eller förhållanden. Psykoterapi är ett verktyg som kan hjälpa dig att hantera och lösa svåra känslor och situationer, samt att uppnå en större livskvalitet och personlig utveckling.

hur går det till?

Vi träffas tre gånger för att förstå och kartlägga vad som är problematiskt och hur vi kan jobba tillsammans för att förändra det. Vi bestämmer sedan upplägg för terapin.
Vi träffas regelbundet under en kort eller längre period beroende på dina behov. Vi pratar både om problem och svårigheter, men även om mål och önskningar. Vi undersöker de bakomliggande orsakerna till dina tankar, känslor och handlingar, för att du ska må bättre och komma vidare i livet. Du är välkommen kontakta mig på telefon för en 30 minuters inledande konsultation utan kostnad.

dina behov avgör

Beroende på var i livet du befinner dig och hur din/er livssituation ser ut. Lägger jag stor vikt på att hitta vägar och arbetssätt som passar just dig. Tillsammans ska vi hitta de vägar som passar dig bäst.

psykodynamisk psykoterapi

Genom mina år som psykoterapeut har jag utvecklat en helhetssyn som kombinerar ett systemiskt och relationellt synsätt med en psykodynamisk grund. I mina terapier inkluderar jag även inslag av KBT som hjälper dig att förstå och bearbeta det som ligger bakom dina svårigheter. Målet är att öka din insikt och förståelse för att du ska kunna göra positiva förändringar. Jag hjälper dig även att förstå hur dina tidigare erfarenheter påverkar din nuvarande livssituation och hur du förhåller dig till andra och hanterar olika situationer. Genom detta strävar vi efter att uppnå ökad självinsikt och självutveckling.

TIDSBOKNING

När du bokar tid, uppge gärna namn, telefonnummer och e-postadress så att vi kan återkoppla till dig. Välkommen med din bokning.