iterapi erbjuder psykoterapi online eller utomhus walk & talk på Elfvik eller nära dig

SAMTAL SOM GÖR SKILLNAD

Psykoterapi och stödsamtal kan vara en hjälp när det krisar och är svårt i livet. Det kan vara både små saker och större problem som man kan behöva hjälp med att utforska och hitta strategier för att hantera. 

Beautiful white horses on the island of Islay, Hebrides, Scotland.

HÄSTUNDERSTÖDD TERAPI​

Djur och natur har en läkande effekt. En häst kan ge både tröst, trygghet och närhet. Genom att skapa mening och struktur i vardagen, minskar stressen och fysisk och psykisk återhämtning sker. Hästunderstödda insatser (HUI) är en fördjupning av terapeutiska och pedagogiska inriktningar där hästen och hästens miljö används i syfte att ge stöd och behandling.​

Group of multi-ethnic friends dancing on the beach.

UNGDOMSTERAPI

Att ta sig igenom tonårstiden och som ung vuxen kan för många vara en tuff tid. Frigörelse från föräldrar, stå på egna ben, forma sitt liv och att fatta rätt val, kan framkalla både stress och oro. Frågor som ungdomar ofta funderar över handlar både om livet i stort och om mer specifika problem som man brottas med.

Three beautiful sisters, having fun outside.

FAMILJETERAPI

Att vara förälder är en stor uppgift. Att leva tillsammans i en familj kräver både tålamod och förmåga att sätta gränser, för att samvaron ska fungera smidigt. Att det då och då uppstår problem mellan olika familjemedlemmar är inte ovanligt. Om problemen kvarstår under längre tid och känns övermäktiga att hantera, kan det vara bra att söka extern hjälp. Föräldrasamtal ökar förståelsen för varför konflikterna uppstår. Det ger också stöd i föräldrarollen för att bryta en negativa utveckling.

An upset business man.

INDIVIDUALTERAPI

Det finns tillfällen när livet känns extra komplicerat och krävande. Ofta löser vi det själva eller genom samtal med familj och vänner. Men ibland kan vi behöva hjälp av någon utomstående person, med professionell kunskap och erfarenhet, för att komma vidare i livet.

Girlfriend showing heart-shaped symbol with hands to the camera

PARTERAPI

När relationen skaver och det är ständiga konflikter, bråk, hårda ord eller att ni slutat prata med varandra och håller på att glida isär. Par som har barn känner och far illa av att föräldrarna aldrig blir vänner. Att gå i parterapi kan hjälpa att synliggöra mönster och känslomässigt nå fram till varandra igen. För många blir det möjligt att komma vidare i sin relation

Studio shot of mother and daughter. Both of them wearing black. Black and white photo.

COACHING ELLER STÖDSAMTAL

Det finns många anledningar att söka hjälp. Och det finns många alternativa metoder att använda. I vissa fall räcker det med ett fåtal stödjande samtal. I andra fall behöver vi mer djupgående terapi under en längre period. Vad som passar dig i din specifika situation är något vi utreder under våra första möten.​

bild-4

KORT OM MIG

Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar som privatpraktiserande med mottagning på Lidingö och centralt i Stockholm.

Jag har i princip hela mitt vuxna liv arbetat med människor och utveckling i olika former – som lärare, specialpedagog och sedan flera år som psykoterapeut.

Har utbildat mig under 2018 – 2019 på Strömsholm, en ett årig fördjupnings utbildning inom hästunderstödda insatser-inriktning terapi och specialpedagogik. För att använda hästen och dess miljö behandling inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola. Jag har uppdrag inom Lidingö kommun i projektet ökad skolnärvaro där jag arbetar med både grundskole- och gymnasieelever med problematisk skolfrånvaro eller  i syfte att få dessa elever tillbaka till skolan.

Har jag även uppdrag inom elevhälsan. Bland annat med kartläggning, specialpedagogisk anpassning av lärande miljö för barn med neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD och autism. Jag har även varit handledare åt personalgrupper inom skolan.

Är engagerad ideellt som stöd och kontaktförälder åt inneliggande föräldrar till förtidigt födda barn på neonatalavdelningar.