“Djur & natur har en positiv inverkan på vårt välbefinnande. Hästar har dessutom en otrolig förmåga att läsa av oss människor och kan spegla våra känslor.”

lisa strömqvist johansson

HÄSTUNDERSTÖDD terapi

Hästen är ett fantastiskt hjälpmedel för ett terapeutiskt och pedagogiskt arbete. De öppnar upp för ett socialt samspel och har en hälsofrämjande effekt som kan ge både tröst, trygghet och närhet. Hästen fyller många funktioner genom att skapa mening struktur och tydlighet. Aktiviteter i samvaro med hästar erbjuder en miljö som både är förutsägbar och innehållsrik bestående av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion och ett känslomässigt engagemang som får oss att vara i nuet.

iterapi riktar sig till skolor, socialtjänst och andra organisationer som söker en behandlingsinsats med ett pedagogiskt och terapeutiskt arbete med häst. Insatsen kan även erbjudas som en privat terapi både till vuxna, barn och ungdomar.

Vad är hästunderstödd terapi? 
Hästunderstöddterapi (HUT) är ett sätt att stödja och komplettera en pågående behandling eller pedagogisk insats hästunderstött lärande (HUL). Fokus är inte att lära människor att rida, utan att ge stöd och hjälp inom rehabilitering, habilitering, psykiatri, social omsorg. Med hästen som partner kan det bli lättare att förmedla känslor och tankar, samt att förstå och hantera stress och utmaningar. Terapin kan även användas för att stödja ett barns förmåga att utveckla sin koncentration, samarbete och problemlösningsförmåga.

Aktiviteter som ingår i HUT beskrivs som meningsskapande, varierande, motiverande, fysiska, engagerande och verkliga. Interaktionen med hästarna och naturen minskar stress och ger både fysisk och psykisk återhämtning. Hästarna stimulerar kroppens lugn och ro-system och frisätter oxytocin. HUT kan också bidra till att stärka självkänslan, bättre motoriska färdigheter och social träning, vilket ökar barnens möjlighet att klara av skolarbete och förbättra deras psykosociala förmågor.

Jag hade så mycket ångest och orkade inte ta mig till skolan, det fick mig att må ännu sämre och gjorde att jag isolerade mig mer och mer. Jag kände mig helt värdelös och hade en ständig negativ bild av vad andra tänkte om mig. När jag kom till stallet var jag tvungen att flytta fokus från mig själv till hästen. Det fick mig att må bra, att sköta och ta hand om en häst som bara fanns där utan att värdera mig. Att jag klarade av att hantera ett så stort djur fick min självkänsla att växa successivt.
Amanda
studerande

TIDSBOKNING

När du bokar tid, uppge gärna namn, telefonnummer och e-postadress så att vi kan återkoppla till dig. Välkommen med din bokning.