Lisa Johansson

Legitimerad Psykoterapeut
Fil kand Psykologi/Specialpedagogik
Diplomerad 
Coach

Tjänster

Jag arbetar med psykodynamisk terapi och coaching Jag erbjuder konsultation, stödsamtal, stresshantering och olika former av krisbearbetning. Tar emot vuxna, unga vuxna och tonåringar

Förutom arbetet med vuxna klienter har jag även som specialpedagog lång erfarenhet av att arbeta med barn ungdomar och med olika typer av tonårsproblem.

För tidsbokning eller vidare information,
tel. 0708 79 93 00
info@iterapi.nu

Psykodynamisk psykoterapi

Psykodynamisk terapi bygger på en teori och metod som utarbetats och förfinats under mer än ett århundrade av kliniskt verksamma psykoterapeuter och psykoanalytiker.

I psykodynamisk psykoterapi arbetar man med att bearbeta relationer, upplevelser och minnen från klientens tidiga livshistoria och i ljuset av detta tolka och förstå klientens liv här och nu, med allt vad det innebär av relationer, känslor och livsmönster. Man kan säga att man använder ”då” för att bättre förstå och förändra ”nu” Att bli medveten om sina känslor och reaktioner och var de kommer ifrån, kan i förlängningen förändra en självbild och självkänsla.

Psykodynamisk psykoterapi är bra för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själva. Terapin är en behandling i form av regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut. Omfattningen av terapin beror på vilka svårigheter man önskar övervinna, allt ifrån några veckor till flera år. Psykodynamisk psykoterapi kan hjälpa dig att hitta sätt att förändra din livssituation och få en känsla av ökad livskvalitet.

Jag är medlem i: Riksföreningen Psykoterapicenter – för vidare info. se www.rpc.nu och i Svenska föreningen för relationell psykoterapi (SFRP)