Komma vidare när livet är svårt

Det finns tillfällen när livet känns extra komplicerat och krävande. Ofta löser vi det själva eller genom samtal med familj och vänner. Men ibland kan vi behöva hjälp av någon utomstående person för att komma vidare i livet. Någon med professionell kunskap och erfarenhet.

Psykoterapi eller stödsamtal?

Det finns många anledningar att söka hjälp. Och det finns många olika metoder att använda. I vissa fall räcker det med ett fåtal stödjande samtal. I andra fall behöver vi mer djupgående terapi under en längre period. Vad som passar dig i din specifika situation är något vi utreder under våra första möten. 

Läs mer under flikarna Psykoterapi. respektive Coaching /Stödsamtal.

Förtroende och samarbete

Det är viktigt att du känner dig trygg och att det känns rätt för dig att gå i psykoterapi hos mig. Att vi kommer överens om hur vi ska samarbeta, vad du vill ha hjälp med och vad du vill uppnå.

Som legitimerad psykoterapeut, diplomerad coach och specialpedagog samt med kunskap inom hästunderstödd terapi har jag flera verktyg i min verktygslåda. Det gör att vi kan använda den terapiform som passar bäst för din speciella livssituation.

Processer som ger ökad självinsikt

Gemensamt för de olika terapiformerna är att det sätter igång processer inom dig. Du får hjälp att förstå dig själv, dina tankar, känslor och ditt agerande. Du får större självinsikt och växer som människa.

Dina behov och önskningar styr

Som familjeterapeut har jag erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med olika behov och önskningar. Varje människa har sin unika livsberättelse med svårigheter, drömmar och mål i livet. Tillsammans ska vi göra det bästa av dina förutsättningar.