Individualterapi

I individuell terapi utgår vi från din nuvarande situation, men tittar också bakåt för att förstå bakgrunden till dina känslor, tankar och relationer till andra människor. Genom reflektion skapas mening och förståelse för att förstå dig själv och andra bättre, att hantera olika situationer och ditt agerande mot andra.

Målet med terapin är att du ska lära känna dig själv på ett djupare plan. Att bli mer medveten om dina känslor, upplevelser, behov och önskningar. Det hjälper dig att påverka ditt liv och att göra de förändringar du behöver för att utvecklas och växa som människa.

”Jag brottades med känslor av att inte duga och hade en mycket stark integritet. Jag upplevde svårigheter med att öppna mig för andra människor. Mycket energi gick åt till att hålla en fasad. Under terapin fick jag hjälp med att komma till insikt och få strategier. Terapin hjälpte mig att öppna mig och att känna och få fram känslor som jag inte viste fanns. Något som inte hade varit möjligt utan den tillit och den trygghet som terapeuten förmedlade.”

Axel
Stäng meny