Kortare former av stöd

Ibland kan vi behöva en utomstående person som bollplank för att diskutera vår livssituation och våra mål och önskningar i livet. Det kan gälla både arbete och privatliv. En önskan om att vilja förändra någonting, att utvecklas eller att behöva verktyg för att hantera olika situationer.

Några anledningar kan vara

  • vilja komma vidare i yrkeslivet
  • behov av att ändra ett livsmönster
  • separation, sorg eller förlust av en närstående
  • bristande självkänsla i till exempel föräldrarollen
  • hög skolfrånvaro, bristande motivationc