Kortare former av stöd

Ibland kan vi behöva en utomstående person som bollplank för att diskutera vår livssituation och våra mål och önskningar i livet. Det kan gälla både arbete och privatliv. En önskan om att vilja förändra någonting, att utvecklas eller att behöva verktyg för att hantera olika situationer.

Några anledningar kan vara

  • vilja komma vidare i yrkeslivet
  • behov av att ändra ett livsmönster
  • separation, sorg eller förlust av en närstående
  • bristande självkänsla i till exempel föräldrarollen
  • hög skolfrånvaro, bristande motivationc

I coachingsamtal lägger vi fokus på här, nu och framtid. Vi arbetar utifrån tydliga mål, tidsbestämda handlingsplaner som vi följer upp. I coachingen får du möjlighet att upptäcka nya sidor av dig själv, se möjligheter och komma förbi hinder. Vi arbetar med tankeprocesser och beteendemönster och hur de kan förändras. Coaching är ett effektivt sätt att utvecklas som människa. Att ta nya steg mot det du vill och längtar efter. I våra samtal får du hjälp att formulera det du vill uppnå och hur du ska komma dit.

Stödsamtal är en mer målfokuserad och avgränsad form av psykoterapi. Det kan gälla stressymptom, oro och ångest, relationsproblem på arbetet eller hemma, eller oro för barn och anhöriga, där det inte krävs en längre psykoterapi för att komma till rätta med problemen. I ett antal samtal kring ett specifikt problem får du hjälp att stärka dina inre resurser för att bättre kunna hantera vardagen.

Vi börjar med att tillsammans formulera temat för samtalen, antalet tillfällen att träffas och vilka mål vi ska uppnå.

Att vara förälder är en stor uppgift. Att leva tillsammans i en familj kräver både tålamod och förmåga att sätta gränser, för att samvaron ska fungera smidigt. Att det då och då uppstår problem mellan olika familjemedlemmar är inte ovanligt. Om problemen kvarstår under längre tid och känns övermäktiga att hantera, kan det vara bra att söka extern hjälp. Föräldrasamtal ökar förståelsen för varför konflikterna uppstår. Det ger dig stöd i föräldrarollen för att bryta en negativ utveckling. Samtalen fungerar både för enskilda föräldrar och föräldrapar tillsammans.

Jag ger även föreläsningar, handledning och stödsamtal till personal-, föräldra- respektive elevgrupper i skola.

Stäng meny